Patiënten écht helpen | Antikankerfonds (NL)

Patiënten écht helpen

Wij gaan op zoek naar onaangeboord potentieel. Opportuniteiten in kankeronderzoek kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd door gebruik van gezond verstand en het nagaan van wetenschappelijk bewijs - wat mogelijk kan leiden tot pragmatische oplossingen voor patiënten in nood. De domeinen waarop het Antikankerfonds focust, worden rechtstreeks vertaald naar de selectie van onderzoeksprojecten.

Maximising benefits for cancer patients

Overlevingskansen verbeteren

Terwijl de gemiddelde overlevingsduur bij borstkanker de afgelopen 30 jaar is vertienvoudigd, is er amper vooruitgang te zien bij de overlevingsduur van andere kankertypes, zoals pancreas-, hersen- of longkanker.

Wij willen dat kankerpatiënten langer leven, met een acceptabele levenskwaliteit. Onze prioriteit is om een ​​echte impact te maken op de levensduur van patiënten. Dit doen we door de belangrijkste stappen voorwaarts in onderzoek te identificeren en uit te voeren. De prognose van een kankertype verschilt sterk van kanker tot kanker, waarbij de werking van sommige kankers beter gekend is, of de kanker gemakkelijker uit te roeien valt. Hier geldt: hoe groter het aantal getroffen patiënten, hoe groter de trigger om behandelingsopties te ontwikkelen en erin te investeren. De vooruitgang in overlevingscijfers voor kanker is gedurende de laatste decennia zeer ongelijk verdeeld gebleven over de verschillende kankertypes heen.

Maximising benefits for cancer patients icon

Meer patiënten, meer aandacht, meer onderzoek

Onze selectie van onderzoeksprojecten die we steunen, is gericht op vergroten van de overlevingsduur in maanden of jaren. Elke vooruitgang is de moeite waard. Desalniettemin houdt het Antikankerfonds een kritische blik op de toegevoegde waarde van nieuwe behandelingen om het rendement voor patiënten te maximaliseren.

Het genezingspercentage vergroten

Het spreekt voor zich dat het onze ultieme droom is om een remedie tegen kanker te vinden. Als wetenschappers zijn we ons bewust van de complexiteit en de verscheidenheid van kanker, en beseffen we dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat “de magic bullet” voor kanker ontwikkeld zal worden. De biologie van de kwaadaardigheid van kanker loopt tegen de grenzen van onze wetenschappelijke kennis aan. Kanker is vindingrijk in het ontwijken van therapieën. Daardoor blijft de haalbaarheid van onze droom een ​​open vraag.

Voorkomen van herval is de belangrijkste strategie voor het verkrijgen van hogere genezingspercentages. 90% van de sterfgevallen zijn te wijten aan de terugkeer en uitzaaiing van de tumor. Indien een primaire tumor volledig is verwijderd, en er daarnaast voorkomen wordt dat hij terugkomt, wordt een kanker als ‘genezen’ beschouwd.

Increasing cure rate

Nadruk op levenskwaliteit

Het potentieel van een behandeling wordt niet eenvoudigweg bepaald door het overlevingspercentage. Echte patiëntgerichtheid draait rond levenskwaliteit als bijkomende factor. Levenskwaliteit is een andere hoofdindicator voor de werkzaamheid van een behandeling. Daarbij worden ook de toxiciteit en bijwerkingen in beschouwing genomen.

De noden van de patiënt zijn voor ons van groot belang. We luisteren aandachtig naar de persoonlijke ervaringen en prioriteiten van elke kankerpatiënt omdat we menen dat door patiënten de vrijheid te geven om weloverwogen keuzes te maken, zij erkend worden in hun rechten.

“Met de term ‘patiëntgericht’ mag niet los omgesprongen worden. We moeten goed luisteren naar de noden van patiënten, en behandelingsopties toevoegen die relevant zijn voor de prioriteiten en ervaringen van elke patiënt apart. Door patiënten een keuze te geven, erken je hun rechten.”
Dr. Sergio Crispino, Wetenschappelijk Consultant bij het AKF

Onze focus

 • Drug repurposing

  [in het Engels] Drug repurposing, also known as drug repositioning, is a drug development strategy predicated on the...
 • Minder vaak voorkomende en zeldzame kankers

  [in het Engels] We don’t just focus on the ‘big four’ of cancer – prostate, colon, breast and lung.
 • Combinatietherapieën

  [in het Engels] It is important to investigate the impacts of drugs beyond what they can achieve alone. Using them in...
 • Herval voorkomen

  [in het Engels] For cancer survivors, the fight isn’t always over. Many are concerned about the possibility of...

ONZE BELOFTE