Privacy en aansprakelijkheid | Antikankerfonds (NL)

Privacy en aansprakelijkheid

Dit beleid inzake privacy en aansprakelijkheid vertegenwoordigt het beleid aangenomen en gevolgd door het Antikankerfonds (AKF). Het AKF is een stichting van openbaar nut met hoofdkantoor te Brusselsesteenweg 11, 1860 Meise, België.

Het Antikankerfonds hecht belang aan uw privacy. Wij beschermen en verwerken uw  persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de geldende wetgeving rond gegevensbescherming, en op volledig transparante wijze.

Neemt u even de tijd om uzelf vertrouwd te maken met dit beleid. Indien u nog vragen heeft over het gebruik en de bescherming van uw gegevens of aansprakelijkheid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@antikankerfonds.org.

Onze verbintenis tot het beschermen van uw privacy

Wij maken gebruik van uw data om u ondersteuning te kunnen geven op een manier die uniek is in Europa. Het is nodig dat wij gegevens zoals uw naam, e-mailadres, en medische of betalingsgegevens verzamelen en opslaan. Wij delen uw gegevens enkel met onze vertrouwde partners om u een betere dienst te kunnen bewijzen.

Wij gebruiken de gegevens die u met ons en onze partners deelt om u de informatie of diensten te geven waar u ons om vraagt. Door naar u te luisteren, kunnen we u nieuwe en betere ondersteuning geven – zowel online als offline.

Wij gebruiken uw gegevens om u ondersteuning op maat te kunnen bieden. Indien u ervoor kiest om marketing e-mails van het AKF te ontvangen, krijgt u als eerste digitale informatie over ons fonds, onze onderzoeksprojecten, onze informatiedienst voor patiënten, onze activiteiten en samenwerkingsverbanden. In dit laatste geval zullen uw gegevens niet gedeeld worden met de betrokken partners.

U heeft controle over uw gegevens. Indien u niet langer digitale informatie van ons wenst te ontvangen, kan u dit op elk moment aangeven door te klikken op de link om af te melden onderaan elke communicatie.

Veiligheid is prioriteit. Het op een veilige manier verzamelen, verwerken, bewaren en delen van uw gegevens is een van onze prioriteiten. Om u onze diensten te kunnen aanbieden, delen we uw gegevens met onze werknemers, en doen wij er alles aan opdat zij even voorzichtig zijn in de verwerking van uw gegevens.

Indien u meer informatie wenst over de gegevens die wij van u hebben, of als u uw rechten van toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, en wissen of blokkeren van uw gegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@antikankerfonds.org.

Het privacybeleid van het Antikankerfonds

Het doel van dit privacybeleid is om u, op de meest duidelijke en beknopte manier mogelijk, te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website (www.antikankerfonds.org) en/of diensten. Dit privacybeleid geeft antwoord op volgende vragen:

 1. Wie is “verantwoordelijk voor de verwerking”? Wie is de “DPO” en aangewezen contactpersoon? Wie is betrokken?
 2. Welke gegevens worden door ons verzameld?
 3. Met welk doel en op welke wettelijke basis worden uw gegevens verwerkt?
 4. Hoe beschermen we uw data?
 5. Waarnaar worden uw gegevens overgedragen?
 6. Hoe wordt er omgegaan met uw betalingsgegevens?
 7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
 8. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
 9. Hoe maken we gebruik van cookies?
 10. Waar kan u een klacht neerleggen over het verwerken van uw gegevens door het AKF?
 11. Hoe kan u op de hoogte blijven van veranderingen aan dit privacybeleid?

1. Wie is “verantwoordelijk voor de verwerking”? Wie is de “DPO” en aangewezen contactpersoon? Wie is betrokken?

Het “Antikankerfonds” (hierna AKF) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw voor het AKF beschikbare persoonlijke gegevens. Dit betekent dat wij, het AKF, bepalen met welk doel en op welke manier we deze gegevens verwerken, en dat wij het aanspreekpunt zijn voor u en de toezichthoudende autoriteiten (de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en de andere Europese toezichthoudende autoriteiten) voor vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Wij stelden een Data Protection Officer (of DPO) aan als aanspreekpunt binnen onze organisatie, te contacteren via: info@antikankerfonds.org.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle individuen van wie we persoonlijke gegevens verwerken, onafhankelijk of die gegevens via de website of andere communicatiekanalen verkregen werden. Rechtspersonen daarentegen vallen niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid.

2. Welke gegevens worden door ons verzameld?

Uw persoonlijke gegevens (hierna “uw gegevens”) zijn gegevens die u rechtstreeks (gegevens zoals uw voor- en achternaam) of onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode of uw telefoonnummer) kunnen identificeren.

Naargelang het soort dienst, is het mogelijk dat we verschillende soorten gegevens nodig hebben:

 • Identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, email adres, enz.)

 • Demografische gegevens (geslacht, taal, leeftijd)

 • Professionele gegevens (beroep, opleiding)

 • Specifieke eigenschappen van de patiënt (diagnose, vorige en volgende behandelingen) en/of identificator van uw medische gegevens, zoals een oncologisch verslag

 • Financiële informatie, zoals het nummer van uw kredietkaart, bankkaart of andere factureringsgegevens

 • Voorkeursdiensten, -communicatiemiddelen, enz.

 • Geo-locatie gegevens, inclusief uw IP adres of fysieke locatie.

 • Informatie met betrekking tot navigatie en gedrag op onze website (inclusief bezochte pagina’s, bekeken diensten, zoekacties etc.)

 • Het maken van beelden of opnemen van geluiden

In bepaalde omstandigheden verwerken we ook gegevens van speciale categorieën, inclusief gegevens van patiënten met beperkte mobiliteit en/of wilsbekwaamheid, en gegevens van minderjarigen. We behandelen deze gegevens met bijzondere aandacht.

A) Patiënten met beperkte mobiliteit

 • Als u een patiënt bent met beperkte mobiliteit, kan het zijn dat we uw gegevens verwerken als onderdeel van uw vraag naar informatie.

 • Het verwerken van deze gegevens zal enkel gebeuren met uw expliciete voorafgaande toestemming, en enkel voor het doel waarvoor u hebt toegestemd. Toegang tot deze gegevens wordt beperkt tot degenen die dit nodig hebben om hun taken uit te voeren in verband met het overeengekomen doel.

B) Patiënten met beperkte wilsbekwaamheid

 • Als u een patiënt bent met beperkte wilsbekwaamheid, kan het zijn dat we uw gegevens verwerken als onderdeel van uw vraag naar informatie.
 • Het verwerken van deze gegevens zal enkel gebeuren met de expliciete voorafgaande toestemming van uzelf of uw wettelijke vertegenwoordiger indien van toepassing, en enkel voor het doel waarvoor u hebt toegestemd. Toegang tot deze gegevens wordt beperkt tot degenen die dit nodig hebben om hun taken uit te voeren in verband met het overeengekomen doel.

C) Gegevens van minderjarigen

 • Het kan zijn dat we gegevens van minderjarigen (tot 18 jaar) verwerken als onderdeel van uw vraag naar informatie.

 • Behalve de identificatiegegevens van de minderjarige, verzamelt AKF eveneens de identificatiegegevens van de personen die de minderjarige begeleiden of verantwoordelijk zijn voor de minderjarige.

3. Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elk doeleinde worden enkel de relevante gegevens verwerkt. De verwerking bestaat uit elke handeling (manueel of automatisch) uitgevoerd op en met persoonlijke gegevens.

In het algemeen, gebruiken we uw gegevens:

 • als wij uw toestemming hebben.

In dit geval, zullen wij enkel gegevens verwerken voor de doelstellingen waar u mee hebt ingestemd, gespecificeerd op het contactformulier op onze website.

In het bijzonder kunt u, bij het uitwisselen van informatie met het AKF, expliciet toestemming geven via een opt-in systeem berichten te ontvangen van het AKF en/of AKF’s partners (zonder overdracht van gegevens naar deze partners). Enkel als u hiermee akkoord bent, zal het AKF u digitale informatie sturen over haar activiteiten.

Indien u geen digitale informatie meer wenst te ontvangen, kan u uw toestemming op elk moment intrekken via een link onderaan de communicatie die u ontving. Meer informatie hierover vindt u hieronder onder paragraaf ‘Uw toestemming intrekken’.

 • als deel van uw vraag of donatie aan het AKF, om:

  • ​​​​​​​uw donatie te registreren en op te volgen.

  • uw vraag, bericht of applicatie te kunnen behandelen en beantwoorden.

  • u een fiscaal attest te bezorgen.

Wij hebben sommige van uw gegevens nodig om aan uw vraag te kunnen voldoen. Indien u ervoor kiest deze gegevens niet met ons te delen, is het mogelijk dat wij dit niet kunnen.

 • om te voldoen aan alle wettelijke en regelgevende verplichtingen, waaronder:

  • preventie en detectie van terroristische daden en andere ernstige misdrijven.

  • implementatie van wetgeving (zoals de GDPR).

  • boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van het AKF.

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien wij wettelijk genoodzaakt zijn bepaalde gegevens van u te verwerken, zullen we er steeds naar streven de balans te bewaren tussen onze wettelijke plicht en uw privacy. In dat geval kunnen uw gegevens worden verwerkt om:

  • eigendommen van AKF te beschermen;

  • misbruik en fraude te voorkomen;

  • elk misbruik dat de financiële status, resultaten en/of reputatie van het AKF ernstig kan schaden, te melden;

  • de regelmaat van onze activiteiten te controleren;

  • de veiligheid op ons terrein te handhaven;

  • onze rechten uit te voeren, te verdedigen en te behouden, bijvoorbeeld tijdens rechtszaken, en om het bewijs te leveren van een mogelijke schending van onze rechten;

  • onze relatie met u te beheren en verbeteren;

  • voortdurend onze website en diensten te verbeteren (met name door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en het analyseren van gegevens die via cookies zijn verzameld);

  • marktonderzoek te doen naar onze diensten of nieuwe diensten te ontwikkelen;

  • onze diensten die voor u beschikbaar zijn aan uw behoeften aan te passen, met name door op maat gemaakte diensten aan te bieden die u kunnen interesseren op basis van het contactprofiel dat voor u is gemaakt;

  • gegevens te analyseren, activiteitenrapporten op te stellen en de frequentie van bezoeken vast te stellen. We verzekeren u dat deze profilering niet bedoeld is voor geautomatiseerde besluitvorming met negatieve gevolgen voor u.

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

Het AKF doet er alles aan om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te garanderen, en om de gepaste veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van verlies, vernietiging, misbruik, onopzettelijke wijzigingen of openbaarmaking van uw gegevens te implementeren, door:

 • Het updaten van veiligheidsmaatregelen met de evolutie van technologie, wanneer nodig;

 • Het zekerstellen dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegde personen;

 • Het vragen van een bewijs van uw identiteit voordat wij u van persoonlijke informatie over uzelf kunnen voorzien, als onderdeel van de veiligheidsprocedures;

 • Door het maken van periodieke back-ups, en het opslaan ervan op beveiligde servers;

 • Door het wissen of anonimiseren  van uw gegevens op het einde van de wettelijke termijn, of als het AKF de gegevens niet meer nodig heeft voor de doelstellingen waarvoor de persoonlijke gegevens initieel werden verzameld.

5. Naar wie worden uw gegevens overgedragen?

Het AKF zal uw gegevens nooit aan derde partijen uitlenen of verkopen.

Om u een bepaalde dienst te kunnen verlenen, is het wel mogelijk dat het AKF uw gegevens communiceert naar derde partijen en hun verwerkers.

 1. Derde partijen

Als wij ertoe verplicht worden op grond van wettelijke verplichting of als een rechtmatig belang het rechtvaardigt, kan het AKF sommige van uw gegevens doorgeven aan derde partijen, o.a. voor volgende doeleinden:

 • Naar partners van het AKF (bijvoorbeeld e-mail management platform MailChimp) voor het beheren en uitvoeren van uw aanvraag tot het gebruik van onze diensten

 • Naar de bevoegde instanties, in de context van juridische procedures

Deze derde partijen fungeren als ‘gegevensbeheerders’ wanneer zij deze gegevensverwerking uitvoeren. Wij wijzen u erop dat deze derde partijen een privacybeleid hebben dat mogelijk afwijkt van het onze. Voor meer informatie over dit beheer, verwijzen wij u dan ook naar het privacybeleid van deze derde partijen.

 1. Beheerders voor het AKF

Om onze organisatie te beheren en om ons te helpen met het u aanbieden van zekere diensten (bijvoorbeeld het runnen van onze website) gebruiken wij gespecialiseerde partners die fungeren als beheerder en contractueel aan ons verbonden zijn (als ‘subcontractor’). Zij zijn verplicht onze instructies te volgen en de vertrouwelijkheid van gegevens verkregen via het AKF te respecteren. Zij mogen uw gegevens onder geen enkele omstandigheid voor enige andere doeleinden gebruiken dan het uitvoeren van diensten voor het AKF.

Het AKF garandeert dat deze subcontractors:

 • Enkel over de gegevens beschikken die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken

 • Op een veilige en vertrouwelijke manier omgaan met deze gegevens, en de gegevens enkel gebruiken voor het uitvoeren van hun taken

 1. Gegevensoverdracht naar het buitenland

Uitzonderlijk, voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, kunnen gegevens overgedragen worden naar beheerders die zich buiten de Europese Economische Gemeenschap bevinden.

In dit geval, in overeenstemming met de geldende wetgeving, verhogen wij het vereiste veiligheidsniveau in de contracten die wij afsluiten met dergelijke subcontractors, om een afdoende bescherming van uw gegevens te garanderen.

Indien u dit wenst, kan u een kopie van de aangepaste contractuele clausules verkrijgen door contact met ons op te nemen via info@antikankerfonds.org.

6. Hoe worden uw betalingsgegevens beheerd?

Alle financiële transacties die u doet (bijvoorbeeld donaties), inclusief uw betaalmethodes worden uitgevoerd op een beveiligde server (‘Secure Server Technology’), welke volgende toelaat:

 • Authenticaties om uw identiteit te verifiëren, beveiligd te browsen en beveiligde toegang tot uw gegevens;

 • Versleuteling die de vertrouwelijkheid van uw gegevens verzekerd door ze op zulke wijze te wijzigen dat ze niet gelezen kunnen worden door anderen;

 • Gegevensintegriteit die controleert of er met de overgebrachte gegevens geknoeid werd.

Betalingen worden uitgevoerd via het betaalsysteem van uw financiële instelling. In dit geval, worden uw aan betalingen gerelateerde gegevens beheerd door onze bank, en beveiligd bewaard in ons boekhoudkundig systeem.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Volgens de wet heeft u recht op toegang tot uw gegevens, recht op rectificatie of het wissen van uw gegevens, en recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht om de verwerking van uw gegevens tegen te houden of te beperken.

Deze rechten kunnen op elk moment uitgeoefend worden.

 1. Algemene rechten

 • Recht op toegang: u heeft het recht op toegang tot uw gegevens en tot het krijgen van een kopie ervan.

 • Recht op rectificatie: het AKF neemt alle redelijke maatregelen om te garanderen dat de gegevens die we hebben up-to-date zijn, en om gegevens te wissen die incorrect of niet langer nodig zijn voor het beoogde doel van de verwerking. U kunt uw gegevens opvragen en indien gedateerd of onvolledig, kunt u ons vragen uw gegevens aan te passen.

 • Recht om te wissen (“recht om vergeten te worden”): in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel van de verwerking), heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te wissen.

 • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken: u kan vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, in welk geval uw gegevens niet langer verwerkt worden (maar wel bewaard).

 • Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens: u heeft het recht om de gegevens die u verschafte, naar u te laten verzenden in een gestructureerd formaat, of om uw gegevens rechtstreeks naar een andere beheerder te laten sturen door het AKF.

 • Recht van bezwaar:

  • Wanneer de gegevensverwerking gebeurt voor een rechtmatig belang, heeft u het recht bezwaar te maken op elk moment. Echter, wees u ervan bewust dat  het AKF in dat geval het recht heeft om u hun wettelijke redenen te tonen die het voortgaan van de verwerking rechtvaardigen.

  • U heeft altijd het recht om bezwaar in te dienen, gratis en op elk moment, tegen de verwerking van uw gegevens in de context van directe marketing, en geen enkele uitzondering kan hier tegenovergesteld worden door het AKF. Dit is inclusief het recht van bezwaar tegen profilering, aangezien dit aansluit bij directe marketing.

 1. Uw toestemming intrekken

Wanneer de gegevensverwerking door het AKF gebeurt op basis van uw toestemming, kan u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking zal geen betrekking hebben op de wettelijkheid van de gegevensverwerking die gedaan werd in de tijd voordat u uw toestemming introk.

In de context van directe mailings, betekent dit dat u zich op elk moment kunt uitschrijven voor het ontvangen van digitale informatie en andere communicatie van het AKF. U zal in ‘opt-out’ gezet worden. U kan zich uitschrijven door te mailen naar info@antikankerfonds.org of door te klikken op de link om uit te schrijven onderaan elke e-mail.

Echter, wees u ervan bewust dat wanneer u uw recht op bezwaar uitoefent op het sturen van directe mailings, dit enkel geldig is voor het gegeven e-mailadres. Indien u mailings ontvangt op verschillende e-mailadressen, moet u de uitschrijvingsprocedure herhalen zo vaak als nodig, via info@antikankerfonds.org of via de uitschrijflink in elke email. Indien u zich uitschrijft via de post, zal u het emailadres dat u wenst uit te schrijven moeten specificeren.

 1. Met wie kunt u contact opnemen?

Om uw rechten uit te oefenen, contacteert u ons op info@antikankerfonds.org.

Wanneer u ons een aanvraag stuurt in verband met uw rechten, voeg dan a.u.b. uw volledige contactinformatie toe (voornaam, achternaam, e-mailadres(sen), postadres), alsook een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart om misbruik te voorkomen en de veiligheid van uw gegevens te garanderen.

8. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wanneer uw gegevens werden verzameld op basis van uw toestemming, gebruiken wij deze enkel tot wanneer u uw toestemming intrekt. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, zullen uw gegevens bewaard blijven gedurende een zo kort mogelijke tijd nodig om de technische maatregelen te nemen om uw gegevens te wissen of te anonimiseren.

Wanneer uw gegevens werden gebruikt voor het verlenen van onze diensten (bijvoorbeeld inzage in uw medisch dossier, antwoorden op uw vragen en aanvragen, indien u een donatie maakt, enz. ) worden deze bewaard gedurende een redelijke tijd, beperkt door het bereiken van de beoogde doelstelling tijdens het verzamelen van de gegevens, inclusief de minimale tijd nodig om de technische maatregelen te nemen om uw gegevens te wissen of te anonimiseren.

In elk geval worden uw gegevens bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn, of enige andere retentieperiode die door de wet gesteld wordt.

9. Hoe gebruiken we cookies?

Wanneer u onze website raadpleegt, plaatsen we een ‘cookie’ op uw computer. Een ‘cookie’ is een klein bestand dat door onze server naar de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt verstuurd. Een ‘cookie’ kan zo uw navigatie-apparaat identificeren en bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen.

Het AKF gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies: deze laten ons bijvoorbeeld toe om te zien vanuit welk land u bent en welke taal u verkiest, om het gebruik van onze website zo eenvoudig en aangenaam als mogelijk te maken.

 • Performantie-cookies: deze maken het mogelijk om verkeersstatistiek van onze site te verzamelen om de website gebruiksvriendelijker te maken en de inhoud aan te passen aan uw behoeften.

 • Commerciële cookies: deze maken het mogelijk om u diensten voor te stellen die op maat zijn van uw interesses. Dit type cookie zal enkel geïnstalleerd worden op uw computer indien u hier toestemming voor geeft.

U kan het installeren van cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan resulteren in een verminderde functionaliteit of vertraging, of kan zelfs uw toegang tot bepaalde diensten op de website verhinderen.

10. Waar kan u een klacht neerleggen over de verwerking van uw gegevens door het AKF?

Indien u denkt dat er een schending van de privacywetgeving heeft plaatsgevonden, heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten over de verwerking van uw gegevens, via volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Drukpersstraat 35 / 1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00 / E-mail: contact@apd-gba.be

11. Hoe kunt u op de hoogte blijven van aanpassingen aan dit privacybeleid?

In een veranderende wereld waar technologieën voortdurend evolueren, maken wij u attent op het feit dat dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Daarom nodigen wij u uit om regelmatig de laatste online versie van dit beleid te consulteren, en zullen wij u via de website of via andere communicatiemiddelen (bijvoorbeeld e-mail) informeren over eventuele wijzigingen van het privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Patiënten en hun naasten stellen het AKF geregeld vragen over hun behandeling (lees meer). Indien naar aanleiding hiervan informatie wordt verstrekt, is dit niet bedoeld als tweede opinie of medisch advies. Het Antikankerfonds, haar eventuele aangestelden, en/of haar eventuele partners zullen steeds uitgaan van de informatie die zij van u mogen ontvangen, waarbij het de bedoeling is om wetenschappelijke informatie over uw diagnose en behandeling verstaanbaar te maken zodat u op behoorlijk geïnformeerde wijze het gesprek met uw behandelend team kunt aangaan.

Aangezien het AKF niet uw volledig medisch dossier behandelt, noch hierover beschikt, en onze artsen niet optreden als behandelend arts, zal de informatie die u verstrekt wordt steeds geheel vrijblijvend en aanvullend ter beschikking worden gesteld, en zal de concrete beoordeling hiervan steeds door uw eigen behandelend team dienen te gebeuren. Het Antikankerfonds, haar eventuele aangestelden, en/of haar eventuele partners, kunnen dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de informatie die zij verschaffen, inclusief eventuele behandelopties of klinische onderzoeken, het (ontbreken van) resultaat hiervan, en meer in het algemeen het geheel van wat zij, geheel aanvullend en vrijblijvend, voor u doen op basis van de door hen gekende informatie.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om, indien u dat wenst, met uw behandelend arts de relevante informatie verstrekt door het Antikankerfonds te bespreken. Eventuele ondersteuning hierbij - op uw verzoek - door het team van het Antikankerfonds (communicatie met uw arts, documenten met informatie) impliceert geen aansprakelijkheid in hoofde van het Antikankerfonds, haar eventuele aangestelden en/of haar eventuele partners.

Versie: 1 maart 2022