Stakeholders verbinden | Antikankerfonds (NL)

Stakeholders verbinden

Het Antikankerfonds is slechts een klein onderdeel van het enorme 'ecosysteem van kankeronderzoek'.

Het AKF is slechts een klein onderdeel van het enorme 'ecosysteem van kankeronderzoek'. We kunnen niet alleen werken. Als onafhankelijke non-profit organisatie is het onze verantwoordelijkheid om samenwerkingen te steunen en synergieën te faciliteren in het enorme domein van kankeronderzoek, want we kunnen meer doen als we samenwerken.

Meer doen met minder

Het AKF is slechts een klein onderdeel van het enorme 'ecosysteem van kankeronderzoek'. We kunnen niet alleen werken. Als onafhankelijke non-profit organisatie is het onze verantwoordelijkheid om samenwerkingen te steunen en synergieën te faciliteren in het enorme domein van kankeronderzoek, want we kunnen meer doen als we samenwerken. Geld voor kankeronderzoek moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Kennis moet worden gedeeld en expertise moet over de landsgrenzen heen ingezet worden.

Samenwerking met andere non-profit organisaties

Kankerorganisaties werken allemaal toe naar hetzelfde doel: een remedie tegen kanker vinden, het aantal beschikbare behandelingen uitbreiden en de levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. Hiervoor zijn fondsen nodig. Hoe beter we het gebruik van financiering kunnen coördineren, des te beter het resultaat voor de patiënten zal zijn.

Gezamenlijke financiering van klinische studies

Klinische studies kunnen vreselijk duur zijn, waardoor er soms meerdere financieringsbronnen nodig zijn. Het AKF faciliteert en katalyseert modellen van gezamenlijke financiering. De metro-PD1 studie wordt bijvoorbeeld mede gefinancierd door het Alexine Clarysse Fonds en KickCancer. Farmaceutische bedrijven verlenen ook financiële steun aan enkele studies waarin we betrokken zijn, ook al zouden ze een dergelijke studie zelf niet initiëren: lees meer (in het Engels).

“Als de meest prominente kankerorganisatie in Vlaanderen, is Kom op tegen Kanker trots dat het samen met het Antikankerfonds studies zoals de PRIMMO-studie kan financieren. Samenwerken versterkt onze impact.”

Marc Michils
Marc Michils, Kom op tegen Kanker, het Antikankerfonds faciliteert en katalyseert modellen van gezamenlijke financiering.

Earmarked research

Sommige kankerorganisaties zijn te klein om zelf onderzoek op te zetten. Vaak stellen we onze structuur en expertise ter hunner beschikking. We bespreken hoe we hun middelen kunnen investeren in onderzoek dat aansluit bij hun missie, en werken samen aan studieontwerpen, voortgang, enz. Financiering wordt één-op-één overgedragen en geïnvesteerd in onderzoek. De operationele kosten worden gedragen door Luc Verelst, oprichter van het Antikankerfonds.

Het Antikankerfonds, een partner voor

ONZE BELOFTE