Zonder winstoogmerk | Antikankerfonds (NL)

Zonder winstoogmerk

Een beter en langer leven voor de patiënt is het enige doel dat het Antikankerfonds nastreeft. Omdat we tegemoet willen komen aan de échte noden van patiënten door het vergroten van behandelingsopties, is financieel rendement geen thema voor ons. Wij werken niet voor financiële winst, we zijn ‘not-for-profit’.

Profit is a low priority

Kankeronderzoek is een business

De farmaceutische industrie opereert in een economische wereld: de marktwaarde van een nieuwe therapie bepaalt de onderzoeksagenda en budget. Een te klein aantal getroffen patiënten, een zwakke marktwaarde, een ingewikkelde octrooibescherming, risico op off-label gebruik,... al deze zaken resulteren in een lage economische stimulans om nieuwe behandelingsopties te ontwikkelen. Kanker is dan ook een business die de taal van geld spreekt.

Profit is a low priority icon

Onevenwicht in kankeronderzoek

Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen geldt doorgaans: hoe groter de groep patiënten, hoe groter het marktpotentieel van de behandeling. De ‘big four’ (longkanker, borstkanker, prostaatkanker en darmkanker) vertegenwoordigen meer dan 50% van alle wereldwijd opgespoorde kankers en zijn dus prioriteit bij de kankerindustrie. Meer dan 20% van de kankerpatiënten lijdt aan een zeldzame of minder vaak voorkomende vorm van kanker, waaronder alle kinderkankers vallen. Hoewel elke kankerpatiënt dezelfde rechten verdient, zijn zowel de farmaceutische industrie als de academische onderzoeksinstellingen slechts secundair gericht op deze patiëntengroepen.

Cancer research is biased

Kankeronderzoek is duur

Van basisonderzoek tot klinische studies, tot het verkrijgen van een handelsvergunning: de kostprijs van een de novo-ontwikkeling van een kankerbehandeling is exorbitant hoog. Het proces kan meer dan 10 jaar duren en kan tot wel 2 miljard dollar kosten. Nieuwe moleculen en nieuwe therapieën creëren kansen op patenten, een economische aanwinst die zeer waardevol en gewild is. Met dit winstbejag in gedachten, kopiëren volgers en ‘me too’-ontwikkelaars succesvol onderzoek, wat weinig toegevoegde waarde voor de patiënt betekent.

Hoogtechnologisch, duur kankeronderzoek is het paradepaardje in de ontwikkeling van nieuwe kankerbehandelingen. Hoewel deze aanpak een grote bijdrage levert aan onze groeiende kennis, worden andere veelbelovende alternatieven vaak afgedaan en in de steek gelaten in de goudkoorts van kankerbehandelingen. Het AKF wil daarom alle beloftevolle behandelingsopties, zonder commerciële waarde, een kans geven.

Onze focus

 • Drug repurposing

  [in het Engels] Drug repurposing, also known as drug repositioning, is a drug development strategy predicated on the...
 • Minder vaak voorkomende en zeldzame kankers

  [in het Engels] We don’t just focus on the ‘big four’ of cancer – prostate, colon, breast and lung.
 • Combinatietherapieën

  [in het Engels] It is important to investigate the impacts of drugs beyond what they can achieve alone. Using them in...
 • Herval voorkomen

  [in het Engels] For cancer survivors, the fight isn’t always over. Many are concerned about the possibility of...

ONZE BELOFTE